партньори raytron.eu

Производители

MECO

MECO

MECO имат свой собствен екип от опитни дизайнери, които си сътрудничат с акредитирани научни звена. Всички MECO системи против кражба на стоки са разработени в съответствие с приложимите стандарти за сигурност, което е доказано от съответните сертификати.

Тъй като те постоянно разработват нови модели и прилагат дизайн който отговаря на очакванията на клиента, техните продукти се използват от все по-голям брой клиенти и добиват все по-голяма популярност.